Aktualności

Zapytanie ofertowe – nr sprawy: CH.042-4/2011

W związku z realizacją przez Condohotels Management sp. z o.o projektu szkoleniowego pt.: Akademia dobrego hotelarza dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, zwracam się z prośbą o przygotowanie i przesłanie oferty na realizację usługi szkoleniowej obejmującej:

 • Kurs języka angielskiego.
 • Kurs języka niemieckiego.

KOD CPV 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Pismo przewodnie Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe – nr sprawy: CH.042-5/2011

W związku z realizacją przez Condohotels Management sp. z o.o projektu szkoleniowego pt.: Akademia dobrego hotelarza dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, zwracam się z prośbą o przygotowanie i przesłanie oferty na realizację usługi szkoleniowej obejmującej:

 • Szkolenie z rozwoju osobistego dla kadry kierowniczej.

KOD CPV 80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

Pismo przewodnie Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe – nr sprawy: CH.042-6/2011

W związku z realizacją przez Condohotels Management sp. z o.o projektu szkoleniowego pt.: Akademia dobrego hotelarza dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, zwracam się z prośbą o przygotowanie i przesłanie oferty na realizację usługi szkoleniowej obejmującej szkolenia:

 • Obsługa klienta
 • Savoir vivre w miejscu pracy
 • Etyka w zawodzie

KOD CPV 80570000-9 - Usługi szkolenia personelu

Pismo przewodnie Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

 

Zapytanie ofertowe – nr sprawy: CH.042-7/2011

W związku z realizacją przez Condohotels Management sp. z o.o projektu szkoleniowego pt.: Akademia dobrego hotelarza dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, zwracam się z prośbą o przygotowanie i przesłanie oferty na realizację usługi szkoleniowej obejmującej:

 • Refleksologia stóp.
 • Masaż orientalny.

KOD CPV 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

Pismo przewodnie Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe – nr sprawy: CH.042-8/2011

W związku z realizacją przez Condohotels Management sp. z o.o projektu szkoleniowego pt.: Akademia dobrego hotelarza dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw,zwracam się z prośbą o przygotowanie i przesłanie oferty na realizację usługi szkoleniowej – Szkolenie sommelierskie.

Zapytanie ofertowe – nr sprawy: CH.042-9/2011

W związku z realizacją przez Condohotels Management sp. z o.o projektu szkoleniowego pt.: Akademia dobrego hotelarza dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, zwracam się z prośbą o przygotowanie i przesłanie oferty na realizację usługi szkoleniowej – Kurs jogi.

Zapytanie ofertowe – Nr sprawy: CH.042-10/2011

W związku z realizacją przez Condohotels Management sp. z o.o projektu szkoleniowego pt.: Akademia dobrego hotelarza dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw,zwracam się z prośbą o przygotowanie i przesłanie oferty na realizację: • Dostawy podręczników do nauki języków obcych, Usługi przeprowadzenia egzaminów językowych

Pismo przewodnie Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe – Nr sprawy: CH.042-11/2011

 

W związku z realizacją przez Condohotels Management sp. z o.o projektu szkoleniowego pt.: Akademia dobrego hotelarza dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, zwracam się z prośbą o przygotowanie i przesłanie oferty na realizację usługi szkoleniowej obejmującej szkolenie pt.:

 • Masaż Lomi Lomi

KOD CPV: 80511000-9 – Usługi szkolenia personelu

Pismo przewodnie Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

 

Zapytanie ofertowe – nr sprawy: CH.042-12/2011

 

W związku z realizacją przez Condohotels Management sp. z o.o projektu szkoleniowego pt.: Akademia dobrego hotelarza dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, zwracam się z prośbą o przygotowanie i przesłanie oferty na realizację usługi szkoleniowej obejmującej szkolenia pt.:

 • Laseroterapia.
 •  Wizaż
 • Zabiegi Kosmetyczne dla kobiet w ciąży
 • Wizaż i stylizacja
 • Przedłużanie i zagęszczanie rzęs

KOD CPV: 80511000-9 – Usługi szkolenia personelu

Pismo przewodnie Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe – nr sprawy: CH.042-13/2011

 

W związku z realizacją przez Condohotels Management sp. z o.o projektu szkoleniowego pt.: Akademia dobrego hotelarza dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, zwracam się z prośbą o przygotowanie i przesłanie oferty na realizację usługi szkoleniowej obejmującej szkolenia pt.:

 • Szkolenie z zakresu dekorowania potraw ciepłych i zimnych
 • Szkolenie z zakresu dekoracji cukierniczych
 • Dobre praktyki kucharskie

KOD CPV: 80511000-9 – Usługi szkolenia personelu

Pismo przewodnie Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe – Nr sprawy: CH.042-14/2011

Zapytanie ofertowe – Nr sprawy: CH.042-14/2011

W związku z realizacją przez Condohotels Management sp. z o.o projektu szkoleniowego pt.: Akademia dobrego hotelarza dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, zwracam się z prośbą o przygotowanie i przesłanie oferty na realizację usługi szkoleniowej obejmującej szkolenia pt.:

 • Skuteczny menadżer.
 • Savoir vivre w biznesie.
 • Efektywna komunikacja w biznesie.

KOD CPV: 80511000-9 – Usługi szkolenia personelu

Pismo przewodnie Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe – Nr sprawy: CH.042-15/2011

W związku z realizacją przez Condohotels Management sp. z o.o projektu szkoleniowego pt.: Akademia dobrego hotelarza dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, zwracam się z prośbą o przygotowanie i przesłanie oferty na realizację usługi szkoleniowej obejmującej szkolenie pt.:

 • Szkolenie z efektywnej sprzedaży.

KOD CPV: 80511000-9 – Usługi szkolenia personelu

Pismo przewodnie Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

Zapytanie ofertowe – nr sprawy: CH.042-16/2011

W związku z realizacją przez Condohotels Management sp. z o.o projektu szkoleniowego pt.: Akademia dobrego hotelarza dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, zwracam się z prośbą o przygotowanie i przesłanie oferty na realizację usługi szkoleniowej obejmującej szkolenie pt.:

 • Negocjacje w biznesie dla kadry menadżerskiej.

KOD CPV: 80511000-9 – Usługi szkolenia personelu

Pismo przewodnie Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

 

Zapytanie ofertowe – nr sprawy: CH.042-­‐17/2011

W związku z realizacją przez Condohotels Management sp. z o.o projektu szkoleniowego pt.: Akademia dobrego hotelarza dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, zwracam się z prośbą o przygotowanie i przesłanie oferty na realizację usługi szkoleniowej obejmującej szkolenie pt.:

 • Psychologia klienta.

KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

Pismo przewodnie Załącznik nr 1 Załącznik nr 2

 

 

 

 

 

OK, nie pokazuj więcej tej informacji.

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. W każdej chwili możesz usunąć i zablokować dalsze umieszczanie plików cookie zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat plików cookie zamieściliśmy
w naszej Polityce Prywatności.